Routes 200myls Solo 2009


Route 1 - Noordzee


Een route via een rondje op het Markermeer, de Noordzee en dan via het Wad naar Kornwerderzand, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, de MN1-GZ2 bij Volendam, de SportE bij Hoorn, de OVD3 bij Lelystad naar de P9 bij Amsterdam), dan via het Noordzeekanaal naar de Wreck B'Ran op Noordzee voor IJmuiden, om dan via de S11, de T5-MH2 bij Den Helder, de T12 bij Oude Schild, de T27 en de D7-J2 naar de BO2-VVG1 bij de sluizen van Kornwerderzand te gaan. Vervolgens na de sluis de VF8 en dan via de WP6 bij Medemblik naar de H2-W1 bij Hindeloopen. Daarna naar de SportB bij Breezandijk, midden op de afsluitdijk, dan naar de LC6 bij Stavoren, dan naar de WV5 bij Den Oever om dan via de EZ-D en de Sport D naar de sluis van Lelystad. Na de Sluis naar de OVD3. Van hier gaat het via de SportE bij Hoorn en de MN1-GZ2 bij Volendam naar de Finishboei P6-JM21.

Route 2 - Rondje Eilanden

Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad en via Oost Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad en via Oost Vlieland, buitenom naar Den Helder en Oude Schild en dan terug naar Kornwerderzand, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, de MN1-GZ2 bij Volendam, de SportE bij Hoorn, naar de OVD3 bij Lelystad. Na de sluis passage naar de EZ13, dan via de VF8 bij Kornwerde bij Urk, de VZ-West bij Stavoren en de H2-W1 bij Hindeloopen naar de VF8 bij Kornwerderzand. De sluis door naar de BO9-KZ2 op het Wad, om dan via de rvolgens naar de T5-MH2 bij Den Helder, vandaar naar de T12 bij Oude Schild, de T27 en de D7-J2 weer via de BO2-VVG1 bij Kornwerderzand om weer de sluizen te passeren. Dan langs de VF8 aan de andere kant van de sluis naar de WV20 bij Den Oever, dan via de KR-A, de WP6 bij Medemblick, de KG bij Enkhuizen en de UK8 bij Urk naar de Sport D onder de dijk bij Lelystad. De sluis van Lelystad passeren. Nu gaat het via de OVD3 naar de SportE bij Hoorn, de MN1-GZ2 bij Volendam en dan tenslotte naar de Finishboei P6-IJM21.

Route 3 - IJsselmeer

Een route via een rondje op het Markermeer en het IJsselmeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1-GZ2Om vervolgens een rondje op het IJsselmeer te maken via de bij Hindeloopen  de LC5 bij Stavoren, de UK14 bij Urk, de WP6 bij Medemblik, de VF8 bij Kornwerderzand, de EZ-A en de EZ-D naar de Sport D onder de dijk bij Lelystad en dan via de sluizen terug voor een rondje op het Markermeer via de OVD3, de SportE bij Hoorn, de MN1-GZ2 bij Volendam naar de finishboei de P6-IJM21.
Route 4 - Waddenzee

Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad, via Kornwerderzand, Oude Schild en Den Helder naar Den Oever, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de

Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad, via Kornwerderzand, Oude Schild en Den Helder naar Den Oever, het IJsselmeer en weer het Markermeer.LC12 naar de VF8 bij Kornwerderzand. Hier de sluis door naar de BO2-VVG1 op het Wad, om dan via de D7-J2 en de T27, de T12 bij Oude Schild, de T5-MH2 bij Den Helder, de M15 en de VG17 bij Den Oever weer de sluizen te passeren. Dan langs de WV3 aan de zuid kant van de sluis naar de UK8 bij Urk. Vandaar naar de WV19-WP2 en via de VF-A bij Stavoren, LC1 en de EZ-D naar de Sport C bij de sluis van Lelystad. Na het passeren van de sluis gaat het via de OVD3 naar de SportE bij Hoorn, de MN1-GZ2 bij Volendam en dan tenslotte naar de Finishboei P6-IJM21.Het maakt dus nogal verschil of je kiest voor een route over de Noordzee, de Waddenzee of de routes op het IJsselmeer.

Bij route 1 kan men gebruik maken van de langdurige stroming langs de Nederlandse kust en vervolgens van de stroming op de Waddenzee.

Bij Route 2 en Route 4 maakt men nog meer gebruik van de sterke stromingen op de Waddenzee, waar natuurlijk veel winst kan worden geboekt.

De keuze van route 3 heeft deze voordelen van de stromingen dus niet.

Bij de keuze van de route is de windrichting en de windsterkte en het moment een belangrijke factor.