Vleugelkiel vs Vinkiel

De klassieke definitie van een vinkiel: Een kiel waarvan de bodem minder dan 50% van de lengte van de boot is, is een vinkiel.
De vinkiel was een poging om de waterweerstand te verminderen. Verwijder de voorvoet, verplaats de roerophanging naar achter en shape het en al snel heb je een vinkiel. Tegenwoordig nemen we aan dat vinkiel een kiel is met een gescheiden roer (roer opgehangen aan een skeg of vrijhangend), maar in het begin van de vin kiel was het roer bevestigd aan de kiel. Het had de nadelen van zowel een lange kiel als de vinkiel, maar geen voordelen. Tegenwoordig is de meest geproduceerde kielvorm de vinkiel. Een Vinkiel heeft een aantal voordelen. Ze hebben minder weerstand zodat ze sneller gaan, bovendien kunnen ze makkelijker worden gemaakt en kunnen ze meer de ideale vorm benaderen, net als de kiel met torpede bulb. De ballast wordt omlaag gebracht, zodat ze in theorie voor hun gewicht stabieler zijn. Ze zijn ook wendbaarder. Ze maken beter gebruik van de hoge efficiëntie van de moderne zeil plannen en materialen. Ze hebben ook enkele nadelen, veel van deze nadelen worden gecompenseerd door de moderne technologie. Ze hebben minder richting stabiliteit dan lange kiel boten, dus ze neigen meer te verlijeren onder zeil. Omdat richting stabiliteit ook een product van het dynamische evenwicht tussen het zeilplan en het onderwaterschip is, kunnen ze in de praktijk hun koers houden, net als een boot met een lange Kiel.
In het algemeen zullen er meer koers correcties zijn bij een vinkiel. Ook is er minder energie nodig om deze correcties te maken, zodat met een vinkiel ook minder energie nodig is, dan bij een langkieler, voor het behouden van de koers.
Dit zal natuurlijk per boot verschillen. Vin kielen zijn moeilijker te ontwerpen en wanneer ze vastlopen hebben ze meer kans om over hun boeg of achtersteven te kantelen bij het zakken van het water. Vin kielen hebben meestal een grotere diepgang. Ze draaien makkelijker en komen  makkelijker los bij een eenvoudig aan de grond lopen.


Shoal Kiel of Ondiepe kiel.


Shoal Kiel         Bulb Kiel

Er kan veel worden verbeterd aan de vorm van een ondiepe vin kiel.
Eén manier is het toevoegen van een bulb. Een bulb is een gegoten extra metalen ballast, aangebracht aan de onderkant van de kiel. Het aanbrengen van de extra lage ballast zorgt voor meer stabiliteit en waardoor er meer zeil kan worden gevoerd dan bij een eenvoudige ondiepe kiel. Oorspronkelijk waren het bollen, torpedo of druppelvorm. Ze zijn voorgevormd om bepaalde hydrodynamische eigenschappen. Met name de wervelingen rond de kiel.
Een ondiepe kiel moet meer rechtop blijven dan een diepere vin kiel om te voorkomen dat hij verlijerd. Dit betekent dat een ondiepe vin kiel meer wervelingen aan de voorzijde van de kiel produceert en dus meer weerstand heeft dan een diepere kiel. De bulb creëert een veld rond de kiel waardoor het water aan de achterzijde makkelijker loslaat en zorgt daardoor door het puntje van de kiel dat weerstand aan de voorzijde vermindert. Er is een zeer gespecialiseerde type bulb, een Scheel-Kiel (genoemd naar Henry Scheels wie de uitvinder was), die zorgvuldig is gemodelleerd om de lift te maximaliseren als hij wordt gebruikt in combinatie met een ondiepte kiel en toch veel balast onderin te hebben.Wing Kiel of Vleugel kiel


Vleugel kielen zijn een speciale soort bulb kiel. In plaats van een torpedo vormige bulb zijn er van oorsprong kleine vleugels min of meer loodrecht op de kiel geplaatst. Deze zorgen voor een lager gewicht dan een bulb en goed ontworpen zijn ze ook zeer efficiënt bij het verminderen van wervelingen langs de kiel. Er is wat discussie dat vleugels de effectieve lift van de kiel aan de wind vergroten, maar dit komt niet naar voren in de testen die in de tank zijn uitgevoerd met de korte vleugels die momenteel worden gebruikt in productie zeilboten. Niet alle vleugels zijn gelijk gemaakt. Ze bieden in potentie wel voordelen, maar ze zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van het ontwerp en ik denk echt dat veel vleugel ontwerpen niet echt brengen wat er van ze verwacht wordt en niet in de buurt komen van de effectieviteit, zoals in de reclame-hype die hen omringen wordt gebracht.

Dan is er de hele kwestie van het vastlopen. Een boot met een vleugelkiel die is vastgelopen is bijna niet los te krijgen.
Achteruit is onmogelijk, omdat de kiel zich dan als anker ingraaft. Je kunt proberen de boot te draaien richting dieper water en dan d.m.v. pompbewegingen op het voordek proberen los te komen.
Normale vinkielen zijn veel gemakkelijker los te krijgen en de makkelijkste kiel om los te krijgen was de bulb kiel.