Routes 200myls Solo 2006


Route 1

Een route via een rondje op het Markermeer, de Noordzee en dan via het Wad naar Kornwerderzand, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, SportE bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad naar de P15 bij Amsterdam), dan via het Noordzeekanaal naar de Baloeran op Noordzee bij IJmuiden, om dan via MH4 bij Den Helder en T12 bij Oude Schild op Texel naar BO1 bij de sluizen van Kornwerderzand en de VF4 aan de andere kant van de sluis en dan via de WP8 bij Medemblik naar de H2W1 bij Hindeloopen. Daarna naar de SportB bij Breezandijk, midden op de afsluitdijk, dan naar de LC6VZ1 bij Stavoren, dan naar de WV14 bij Den Oever om dan via de HR-B bij de sluis van Lelystad, dan via de Sluis naar de OVD3. Van hier gaat het via de SportE bij Hoorn en de MN1GZ2 bij Volendam naar de Finishboei IJM17 bij Muiden.
Route 2

Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad en via Oost Vlieland, buitenom naar Den Helder en Oude Schild en dan terug naar Kornwerderzand, het IJsselmeer en weer het Markermeer.
Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, SportE bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en de sluis naar de EZ29 bij Lelystad, dan via de H2W1 bij Hindeloopen naar de VF4 bij Kornwerderzand. De sluis door naar de BO1 op het Wad, om dan via de BO44 bij Harlingen, de ZS13 bij Oost Vlieland, de MH4 bij Den Helder en T12 bij Oude Schild op Texel weer via de BO1 bij Kornwerderzand weer de sluizen te passeren. Dan langs de VF4 aan de andere kant van de sluis en de WP8 bij Medemblik naar de LC6VZ1 bij Stavoren. Dan via de HR-B bij de sluis van Lelystad de sluis passeren. Nu gaat het via de OVD3 naar de SportE bij Hoorn, de MN1GZ2 bij Volendam en dan tenslotte naar de Finishboei IJM17 bij Muiden.

Route 3

Een route via een rondje op het Markermeer en het IJsselmeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, SportE bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en de sluis naar de EZ29 bij Lelystad. Om vervolgens een rondje op het IJsselmeer te maken via WV14 bij Den Oever, de EZ1KG2 bij Enkhuizen, SportB bij Breezanddijk, de LC6VZ1 bij Stavoren, de UK16 bij Urk, de WP8 bij Medemblik, de VF4 Kornwerderzand, de H2W1 bij Hindeloopen en de LC6VZ1 bij Stavoren naar de HR-B bij Lelystad en dan via de sluizen terug voor een rondje op het Markermeer via de OVD3, de SportE bij Hoorn, de MN1GZ2 bij Volendam naar de finishboei de IJM17 bij Muiden.Route 4

Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad, via Kornwerderzand, Oude Schild en Den Helder naar Den Oever, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, SportE bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en de sluis naar de EZ29 bij Lelystad, dan via de SB10 bij Lemmer naar de EZ1KG2 bij Enkhuizen. Dan naar de VF4 bij Kornwerderzand. Hier de sluis door naar de BO7 op het Wad, om dan via de T12 bij Oude Schild, de MH4 bij Den Helder en de VG17 bij Den Oever weer de sluizen te passeren. Dan langs de WV14 aan de zuid kant van de sluis naar de UK16 bij Urk. Vandaar naar de WP8 bij Medemblik en via de VF-B bij Stavorennaar de HR-B bij de sluis van Lelystad. Na het passeren van de sluis gaat het via de OVD3 naar de SportE bij Hoorn, de MN1GZ2 bij Volendam en dan tenslotte naar de Finishboei IJM17 bij Muiden.Het maakt dus nogal verschil of je kiest voor een route over de Noordzee, de Waddenzee of de routes op het IJsselmeer.

Bij route 1 kan men gebruik maken van de langdurige stroming langs de Nederlandse kust en vervolgens van de stroming op de Waddenzee.

Bij Route 2 en Route 4 maakt men nog meer gebruik van de sterke stromingen op de Waddenzee, waar natuurlijk veel winst kan worden geboekt.

De keuze van route 3 heeft deze voordelen van de stromingen dus niet.
Bij de keuze van de route is de windrichting en de windsterkte en het moment een belangrijke factor. Bij b.v. wind uit NW, N of NO is route 1 natuurlijk niet haalbaar. Nu was echter de verwachting dat de wind de 2e dag zwakker zou worden. Ook dit is natuurlijk een handicap.
Dit gold op alle routes, maar met name op de routes waar men te maken heeft met stroming kunnen dit soort dingen finaal verkeerd uitpakken.