200myls Solo 2003Route 1


Een route via een rondje op het Markermeer, de Noordzee en het Wad, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad naar de P15 bij Amsterdam), dan via het Noordzeekanaal naar de Baloeran op Noordzee bij IJmuiden, om dan via MH4 bij Den Helder en T12 bij Oude Schild op Texel naar BO4 bij de sluizen van Kornwerderzand en de VF4 aan de andere kant van de sluis en dan via de V15 bij Medemblik naar de H2W1 bij Hindeloopen. Daarna naar de SportB bij Breezanddijk, midden op de afsluitdijk, dan naar de LC6VZ1 bij Stavoren, dan naar de WV14 bij Den Oever om dan via de EZ21 bij Lelystad, dan via de Sluis naar de OVD3. Van hier gaat het via de NEK bij Hoorn naar de finishboei M1 bij Muiden.


Route 2

Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en de sluis naar de EZ27 bij Lelystad, dan via de LC6VZ1 bij Stavoren naar de VF4 bij Kornwerderzand. De sluis door naar de BO12 op het Wad, om dan via de BO44 bij Harlingen, de ZS13 bij Oost Vlieland, de T5 bij Den Helder en T14 bij Oude Schild op Texel weer via de BO8 bij Kornwerderzand weer de sluizen te passeren. Dan langs de VF4 aan de andere kant van de sluis naar de H2W1 bij Hindeloopen, de V15 bij Medemblik en de EZ27 bij Lelystad weer de sluis te passeren. Nu gaat het via de OVD3 naar de NEK bij Hoorn, de MN1GZ2 bij Volendam en dan tenslotte naar de finishboei M1 bij Muiden.


Route 3

Een route via een rondje op het Markermeer en het IJsselmeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en de sluis naar de EZ21 bij Lelystad. Om vervolgens een rondje op het IJsselmeer te maken via WV14 bij Den Oever, de EZ1KG2 bij Enkhuizen, SportB bij Breezanddijk, de UK16 bij Urk, de V15 bij Medemblik, de LC6VZ1 bij Stavoren, de VF4 Kornwerderzand, de H2W1 bij Hindeloopen naar de EZ21 bij Lelystad en dan via de sluizen terug voor een rondje op het Markermeer via de OVD3, de NEK bij Hoorn, de MN1GZ2 bij Volendam en de PH bij Pampushaven, naar de finishboei de M1 bij Muiden.Route 4

Ook een route via een rondje op het Markermeer en IJsselmeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en de sluis naar de EZ21 bij Lelystad. Om vervolgens een rondje op het IJsselmeer te maken via de V15 bij Medemblik, de UK16 bij Urk, de SportB bij Breezanddijk, de LC9 bij Stavoren, de SB10 bij Lemmer, de EZ1KG2 bij Enkhuizen, de H2W1 bij Hindeloopen, naar de EZ27 bij Lelystad en dan via de sluizen terug voor een rondje op het Markermeer via de OVD3 bij Lelystad, de PH bij Pampushaven, de NEK bij Hoorn, de MN1GZ2 bij Volendam en de BVK bij Block van Kuffler naar de finishboei de IJM17 bij Muiden.


Het maakt dus nogal verschil of je kiest voor een route over de Noordzee, de Waddenzee of de routes op het IJsselmeer.

Bij route 1 kan men gebruik maken van de langdurige stroming langs de Nederlandse kust en vervolgens van de stroming op de Waddenzee.

Bij Route 2 maakt men nog meer gebruik van de sterke stromingen op de Waddenzee, waar natuurlijk veel winst kan worden geboekt.
De keuze van route 3 en route 4 hadden deze voordelen van de stromingen dus niet.
Bij de keuze van de route is de windrichting en de windsterkte en het moment een belangrijke factor. Bij b.v. wind uit NW, N of NO is route 1 natuurlijk niet haalbaar. Nu was echter de verwachting dat de wind de 2e dag zwakker zou worden. Ook dit is natuurlijk een handicap.
Dit gold op alle routes, maar met name op de routes waar men te maken heeft met stroming kunnen dit soort dingen finaal verkeerd uitpakken.

De keuze tussen route 3 en route 4 is altijd moeilijk. Hier moet dus een keus worden gemaakt aan de hand van de wind op een betreffende dag.
Dit jaar zou er voor alle routes worden gekozen.