200myls Solo 2000


Route 1

Een route via een rondje op het Markermeer en het IJsselmeer, de Noordzee en weer het IJsselmeer en het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad, dan de sluis door en via de EZ27 ten noorden van de sluis naar de WV8 bij Den Oever, dan de sluis bij Den Oever en dan via de O12 door naar de MH2 bij Den Helder, de Baloeran bij IJmuiden, terug naar de MH2 bij Den Helder, via de O12 ten noorden van den Oever, de sluis door bij Den Oever om een rondje op het IJsselmeer te maken via WV8 bij Den Oever, de V15 bij Medemblik, de EZ1KG2 bij Enkhuizen. Dan via de sluizen terug voor een rondje op het Markermeer om via de BR2 ten zuiden van de sluis, naar de OVD3 bij Lelystad, de BVK bij Block van Kuffler en de PH bij Pampushaven, naar de finishboei de M1 bij Muiden.


Route 2

Een route via een rondje op het Markermeer, het IJsselmeer, het Wad, het IJsselmeer en weer het Markermeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en dan de sluis door en dan via de E27 naar de WV8 bij Den Oever, dan de sluis door en via de BO12 ten noorden van de sluis naar de T14 bij Oude Schild op Texel, de BO44 bij Harlingen, de D3A/J2 bij Breezanddijk en dan, via de KZ2 en de sluis terug naar het IJsselmeer, naar de VF4 bij Kornwerderzand. Van hier naar de SportB bij Breezanddijk, de V15 bij Medemblik en de EZ1KG2 bij Enkhuizen om weer de sluis te passeren. Nu gaat het via de BR2 ten zuiden van de sluis naar de OVD3 bij Lelystad naar de MN1GZ2 bij Volendam, de BVK bij Block van Kuffler, de PH bij Pampushaven en dan tenslotte naar de finishboei M1 bij Muiden.

Route 3

Een route via een rondje op het Markermeer en IJsselmeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 bij Lelystad en de sluis om een rondje op het IJsselmeer te maken via de EZ27, de WV8 bij Den Oever, de H2W1 bij Hindeloopen, de V15 bij Medemblik, de UK16 bij Urk, de SportB bij Breezanddijk, de LC6VZ1 bij Stavoren, de VF4 bij Kornwerderzand, de EZ1KG2 bij Enkhuizen door de sluizen terug naar het Markermeer om via de KG27 ten zuiden van de sluis, langs de BVK bij Block van Kuffler en de PH bij Pampushaven naar de finishboei de M1 bij Muiden.Route 4

Een route via een rondje op het Markermeer en IJsselmeer.

Start bij de M1 bij Muiden, MN1GZ2 bij Volendam, NEK bij Hoorn, OVD3 ten zuiden van de sluis bij Lelystad, de sluis door om een rondje op het IJsselmeer te maken via de E27 ten noorden van de sluis naar de WV8 bij Den Oever, de UK16 bij Urk, de LC6VZ1 bij Stavoren, de H2W1 bij Hindeloopen, de V15 bij Medemblik, de SportB bij Breezanddijk, de EZ1KG2 bij Enkhuizen door de sluizen en via de KG27 terug naar het Markermeer voor een rondje langs de OVD3 bij Lelystad, de NEK bij Hoorn, de MN1GZ2 bij Volendam, de BVK bij Block van Kuffler en de PH bij Pampushaven naar de finishboei de M1 bij Muiden.


Het maakt dus nogal verschil of je kiest voor een route over de Noordzee, de Waddenzee of de routes op het IJsselmeer.

Bij route 1 kun je dus 2x gebruik maken van de stroming langs de kust, eerst de zuid gaande stroming en vervolgens na het draaien van het tij de noordgaande stroming.

Bij route 2 maakt kan men gebruik van de sterke stromingen op de Waddenzee, waar natuurlijk veel winst kan worden geboekt.

Bij route 3 en 4 blijf je op het Marker en IJsselmeer.

Bij de keuze van de route is de windrichting en de windsterkte en het moment een belangrijke factor.