Genealogie van Simon Petrus

I Simon Petrus is geboren in 1700 in Granada, Spanje. Simon is overleden op 16-09-1759 in Amsterdam, NH, 58 of 59 jaar oud. Hij is begraven op 20-09-1759 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Simon: Overleden op Egelantiersgragt, hoek van de eerste dwarsstraat en begraven op het Karthuizerkerkhof.
Beroep:
Stalknecht
Simon trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 19-12-1728 in Amsterdam, NH met Neeltje van Galoijs, 30 jaar oud, nadat zij op 03-12-1728 in Leiden, ZH in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Simon en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Bertijn en Maria Mortier (ovl. na 1768) [stiefmoeder bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-12-1728 in Leiden, ZH.
Notitie bij het huwelijk van Simon en Neeltje: Lokatie: Pieterskerk.
Neeltje is geboren in Leiden, ZH, dochter van Andries Corneliszn van Galoijs en Anna Weylant. Zij is gedoopt op 16-09-1698 in Leiden, ZH. Bij de doop van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Andriesz van Galoijs (±1633-1718) [grootvader vaderszijde] en Neeltje Hendriksdr van Swol (±1652-1717) [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Gedoopt in de Hooglandsekerk.
Neeltje is overleden na 26-06-1768 in Amsterdam, NH, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overlijden niet bekend, maar op 26-06-1768 was zij nog getuige bij de doop van haar kleinzoon Hermanus.
Notitie bij Neeltje: Na het overlijden van moeder Anna van Weylant in mei 1706 werden de grootvader Cornelis Andries en neef Willem van der Morsch tot voogd benoemd.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Simon en Neeltje:
1 Johanna Petrus. Zij is gedoopt op 21-04-1729 in Leiden, ZH. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Mortier (ovl. na 1768) [stiefmoeder van moeder] en Andries Corneliszn van Galoijs (geb. 1674) [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Gedoopt in de Hooglandsekerk te Leiden.
Johanna is overleden omstreeks 18-05-1760 in Amsterdam, NH, ongeveer 31 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Andries Petrus (1737-1813) [zie II-b] [broer]. Zij is begraven op 21-05-1760 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden op de Boomsloot en begraven op het St Antonieskerkhof.
2 Simon Petrus, geboren op 08-06-1730 in Leiden, ZH. Hij is gedoopt op 08-06-1730 in Leiden, ZH. Bij de doop van Simon was de volgende getuige aanwezig: Maertgen Andriesdr van Galoijs [overoudtante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Simon: Gedoopt in de Hooglandsekerk te Leiden.
Simon is overleden omstreeks 17-07-1734 in Leiden, ZH, ongeveer 4 jaar oud. Hij is begraven in Leiden, ZH.
3 Hendrik Petrus, geboren in Leiden, ZH. Volgt II-a.
4 Neeltje Petrus. Zij is gedoopt op 25-05-1734 in Leiden, ZH. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van Houten [aangetrouwde oudoom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Gedoopt in de Hooglandsekerk te Leiden.
Neeltje is overleden in Leiden, ZH, ongeveer 4 maanden oud. Zij is begraven omstreeks 25-09-1734 in Leiden, ZH.
5 Susanna Petrus. Zij is gedoopt op 30-10-1735 in Leiden, ZH. Bij de doop van Susanna was de volgende getuige aanwezig: Jacoba van Lingen.
Notitie bij de geboorte van Susanna: Gedoopt in de Marekerk te Leiden.
6 Andries Petrus, geboren in Leiden, ZH. Volgt II-b.
7 Simon Petrus, geboren in Amsterdam, NH. Volgt II-c.
II-a Hendrik Petrus is geboren in Leiden, ZH, zoon van Simon Petrus (zie I) en Neeltje van Galoijs. Hij is gedoopt op 31-08-1732 in Leiden, ZH. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Hessel [aangetrouwde oom moederszijde] en Barbara van Galoijs (geb. vr 1706) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Gedoopt in de Marekerk te Leiden.
Hendrik is overleden op 02-01-1800 in Amsterdam, NH, 67 jaar oud (oorzaak: Borstkwaal). Hij is begraven op 06-01-1800 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overleden in het Besjeshuijs, nu Amstelhof. In het Lidmatenboek staat Hendrik Petrus JM in de Santstraat - Belijdenis 23-04-1755 met de aantekeningen 13-11-1760, 19-11-1761 en 01-04-1762. In het poortersboek staat op 11-03-1757: Hendrik Petrus van Lijden, heeft als getrout hebbende Elisabeth Lamsdrager, dogter van Noach Lamsdrager, in leven Karreman & Poorter.
Religie:
Nederlands Hervormd
Begraafplaats:
St. Anthonieskerkhof
Kerkelijk Huwelijk:
Nieuwekerk
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1756 in Amsterdam, NH met Elisabeth (Leijtje) Lansdrager, 29 jaar oud, nadat zij op 23-04-1756 in Amsterdam, NH in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Leijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Angenietje de Groot [moeder bruid] en Simon Petrus (1700-1759) [zie I] [vader bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-05-1756 in Amsterdam, NH. Leijtje is een dochter van Noach Lansdrager en Angenietje de Groot. Zij is gedoopt op 30-03-1727 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Leijtje: Gedoopt in de Amstelkerk.
Leijtje is overleden, 60 jaar oud (oorzaak: Borstkwaal). Zij is begraven op 14-10-1787 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Leijtje: overleden op de Loojersgragt aan de noordzijde bij de 1e dwarsstraat, begraven op het Westerkerkhof.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Hendrik en Leijtje:
1 Simon Petrus, gedoopt op 18-05-1757 in Amsterdam, NH. Volgt III-a.
2 Jannetje Petrus. Zij is gedoopt op 06-10-1758 in Amsterdam, NH [bron: DTB Amsterdam 111 p. 432 (folio 214) #7]. Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje van Laatum en Andries Petrus (1737-1813) [zie II-b] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Gedoopt in de Westerkerk door ds. Johannes de Lange
Jannetje is overleden vr 11-04-1761 in Amsterdam, NH, ten hoogste 2 jaar oud. Zij is begraven op 11-04-1761 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Begraven: Westerkerkhof
Religie:
Nederlands Hervormd
3 Hendrik Petrus. Hij is gedoopt op 30-04-1761 in Amsterdam, NH [bron: 111 p. 526 (folio 261v) #6]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Arrekes en Jannetje Kos.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Gedoopt in de Westerkerk door ds Theodorus van Schelluyne
Religie:
Nederlands Hervormd
4 Andries Petrus, geboren in Amsterdam, NH. Volgt III-b.
5 Johannes Petrus. Hij is gedoopt op 15-07-1764 in Amsterdam, NH [bron: 56 p. 164 (folio 82v) #10]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Marica de Groot en Johannes Wensink.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Gedoopt in de Nieuwekerk door ds. Adrianus Buurt
Johannes is overleden, 10 dagen oud. Hij is begraven op 25-07-1764 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven: Westerkerkhof
Notitie bij Johannes: Woonde op de Roosegragt bij ’t Loosje.
Religie:
Nederlands Hervormd
6 Jannetje Petrus. Zij is gedoopt op 09-04-1766 in Amsterdam, NH [bron: 56 p. 259 (folio 130) #1]. Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob de Groot en Jannetje Kos.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Gedoopt in de Nieuwekerk door ds. Rudolph Arent ten Brink.
Jannetje is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1770 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Begraven: Westerkerkhof
Religie:
Nederlands Hervormd
7 Hermanus Petrus. Hij is gedoopt op 26-06-1768 in Amsterdam, NH [bron: DTB Amsterdam 56 p. 389 (folio 195) #11]. Bij de doop van Hermanus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Lievers en Neeltje van Galoijs (1698-na 1768) [zie I] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Gedoopt in de Nieuwekerk door ds. Wilhelmus van de Broek
Religie:
Nederlands Hervormd
II-b Andries Petrus is geboren in Leiden, ZH, zoon van Simon Petrus (zie I) en Neeltje van Galoijs. Hij is gedoopt op 17-03-1737 in Leiden, ZH. Bij de doop van Andries was de volgende getuige aanwezig: Barbara van Galoijs (geb. vr 1706) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Andries: Gedoopt in de Marekerk te Leiden.
Andries is overleden op 25-11-1813 in Amsterdam, NH, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1813. Bij de overlijdensaangifte van Andries was de volgende getuige aanwezig: Andries Petrus (geb. 1775) [zie II-c,1] [neef].
Notitie bij overlijden van Andries: Overleden in het Blokkenhofje, dit hofje was in de passeerdersstraat.
Notitie bij Andries: Het lidmatenboek geeft aan Belijdenis op 24-10-1754 met als aantekeningen de data 22-01-1784 en 14-01-1790.
Beroep:
Turfdrager
Andries:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1765 in Amsterdam, NH met Alida Kappelmans, nadat zij op 09-08-1765 in Amsterdam, NH in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op 18-11-1797 (Overlijden). Alida is overleden omstreeks 15-11-1797 in Amsterdam, NH. Zij is begraven op 18-11-1797 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Alida: Begraven: Westerkerkhof
Alida trouwde voorheen met Jacobus Martens. Dit huwelijk werd ontbonden vr 1765 (Overlijden).
(2) trouwde, ongeveer 61 jaar oud, omstreeks 1798 in Amsterdam, NH met Antje van Vuuren, nadat zij op 18-05-1798 in Amsterdam, NH in ondertrouw zijn gegaan.
II-c Simon Petrus is geboren in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie I) en Neeltje van Galoijs. Hij is gedoopt op 28-06-1739 in Amsterdam, NH [bron: 23 p. 85 (folio 43) #1]. Bij de doop van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jansz van Houten [aangetrouwde oudoom moederszijde] en Barbara van Galoijs (geb. vr 1706) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Simon: gedoopt in de Oudekerk te Amsterdam, door pastor Johannes Esgers.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kind van Simon uit onbekende relatie:
1 Andries Petrus, geboren op 19-01-1775 in Amsterdam, NH.
Beroep:
Broekenmaker
III-a Simon Petrus, zoon van Hendrik Petrus (zie II-a) en Elisabeth (Leijtje) Lansdrager. Hij is gedoopt op 18-05-1757 in Amsterdam, NH [bron: 55 p. 65 (folio 33) #14]. Bij de doop van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje van Galoijs (1698-na 1768) [zie I] [grootmoeder vaderszijde] en Simon Petrus (1700-1759) [zie I] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Simon: gedoopt in de Nieuwekerk door ds. Johannes van Schelle
Simon is overleden op 01-01-1831 in Amsterdam, NH, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-01-1831.
Beroep:
Beeldhouwer
Religie:
Nederlands Hervormd
Simon trouwde, 29 jaar oud, op 11-03-1787 in Amsterdam, NH met Maria Elisabeth Swaron, 22 jaar oud, nadat zij op 23-02-1787 in Amsterdam, NH in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-03-1787 in Amsterdam, NH, Nieuwekerk. Maria is geboren op 04-01-1765, dochter van Philippus Swaron en Petronella Frambach. Zij is gedoopt op 04-01-1765 in Breda, NB.
Notitie bij de geboorte van Maria: Gedoopt in de kerk St Antonius van Padua.
Maria is overleden op 19-12-1844 in Amsterdam, NH, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1844.
Kinderen van Simon en Maria:
1 Philippus Jacobus Petrus, gedoopt op 12-07-1788 in Amsterdam, NH. Volgt IV-a.
2 Joannes Petrus, geboren in Amsterdam, NH. Volgt IV-b.
3 Petronella Petrus. Zij is gedoopt op 19-10-1791 in Amsterdam, NH [bron: 323 p. 26#10]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Frambach [grootmoeder moederszijde] en Hendrik Swaron.
Notitie bij de geboorte van Petronella: in de kerk ’t Boompje door pastor Bartholomeus Alberts.
Petronella is overleden, 2 maanden oud (oorzaak: Tering). Zij is begraven op 25-12-1791 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Petronella: Begraven: Westerkerkhof
Religie:
Rooms Katholiek
4 Petronella Petrus. Zij is gedoopt op 27-10-1792 in Amsterdam, NH [bron: 324 p. 15 (folio 8)#16]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Frambach [grootmoeder moederszijde] en Jacobus Swaron.
Notitie bij de geboorte van Petronella: in de kerk ’t Boompje door pastor Bartholomeus Alberts.
Petronella is overleden op 04-07-1830 in Amsterdam, NH, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1830.
Religie:
Rooms Katholiek
Petronella trouwde, 31 jaar oud, op 14-01-1824 in Amsterdam, NH met Jan Marinus Stok.
5 Jacobus Petrus. Hij is gedoopt op 30-12-1793 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Gedoopt in de H. Franciscus van Assisi kerk.
Jacobus is overleden, 3 maanden oud (oorzaak: Tering). Hij is begraven op 09-04-1794 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Begraven: Westerkerkhof
6 Jacobus Petrus. Hij is gedoopt op 27-01-1795 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Gedoopt in de H. Franciscus van Assisi kerk.
Jacobus is overleden in Amsterdam, NH, 1 maand oud (oorzaak: Tering). Hij is begraven op 16-03-1795 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Begraven: Westerkerkhof
7 Johanna Elisabeth (Jannetje) Petrus. Zij is gedoopt op 15-11-1796 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Gedoopt in de H. Franciscus van Assisi kerk.
Jannetje is overleden, 5 maanden oud (oorzaak: Tering). Zij is begraven op 03-05-1797 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Lokatie: Westerkerkhof.
III-b Andries Petrus is geboren in Amsterdam, NH, zoon van Hendrik Petrus (zie II-a) en Elisabeth (Leijtje) Lansdrager. Hij is gedoopt op 04-02-1763 in Amsterdam, NH [bron: 111 p. 586 (folio 291v) #19]. Bij de doop van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje van Galoijs (1698-na 1768) [zie I] [grootmoeder vaderszijde] en Andries Petrus (1737-1813) [zie II-b] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Andries: Gedoopt in de Westerkerk door ds. Jacobus Tijken
Andries is overleden op 27-03-1828 in Amsterdam, NH, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1828. Bij de overlijdensaangifte van Andries was de volgende getuige aanwezig: Simon Petrus (1757-1831) [zie III-a] [broer].
Notitie bij overlijden van Andries: Overleden op het Rusland 98, dit bestaat niet meer en was tegenover ’t Amsterdamse Wapen.
Notitie bij Andries: In het Poorterboek staat: 07-08-1790 Andries Petrus van Amsterdam, broekemaker, zoon van Hendrik Petrus, arbeijder en Poorter.
Beroepen:
Broekenmaker
Verwer
Religie:
Nederlands Hervormd
Andries:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1785 in Amsterdam, NH met Alida Janson, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op 06-05-1785 in Amsterdam, NH in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden vr 1802 (Scheiding). Alida is geboren omstreeks 1765.
(2) ging in ondertrouw, 38 jaar oud, op 08-01-1802 in Amsterdam, NH met Hijntje Kooy. Hijntje is geboren in Haarlem, NH. Hijntje begon eerder een relatie met Pieter Verburg (ovl. vr 1802).
(3) trouwde, 62 jaar oud, op 09-03-1825 in Amsterdam, NH met Joanna Elisabeth Swaron, ongeveer 48 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-03-1825 in Amsterdam, NH. Joanna is geboren omstreeks 1777 in Brielle, ZH, dochter van Philippus Swaron en Petronella Frambach.
IV-a Philippus Jacobus Petrus, zoon van Simon Petrus (zie III-a) en Maria Elisabeth Swaron. Hij is gedoopt op 12-07-1788 in Amsterdam, NH [bron: 323 p 206#17]. Bij de doop van Philippus waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Frambach [grootmoeder moederszijde] en Philippus Swaron [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Philippus: gedoopt in de kerk ’t Boompje door pastor Bartholomeus Alberts
Philippus is overleden op 30-11-1861 in Amsterdam, NH, 73 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1861 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Philippus: Woonde in de Laurierstraat 206 = EE 539. Is begraven in de Oude kerk, Middenschip nr.37K.
Beroep:
Goudslagersknecht
Religie:
Rooms Katholiek
Philippus trouwde, 42 jaar oud, op 20-04-1831 in Amsterdam, NH met Willempje de Vries, 39 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-04-1831 in Amsterdam, NH. Zij is gedoopt op 21-08-1791 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Willempje: Gedoopt in de Westerkerk
Willempje is weduwe van Ramon Hendriks Asfink (ovl. vr 1831).
IV-b Joannes Petrus is geboren in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie III-a) en Maria Elisabeth Swaron. Hij is gedoopt op 26-03-1790 in Amsterdam, NH [bron: 323 p. 237 #7]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Frambach [grootmoeder moederszijde] en Joannes Swaron.
Notitie bij de geboorte van Joannes: in de kerk ’t Boompje door pastor Bartholomeus Alberts.
Joannes is overleden op 08-08-1834 in Den Haag, ZH, 44 jaar oud.
Beroep:
Vergulder
Religie:
Rooms Katholiek
Joannes trouwde, 27 jaar oud, op 28-01-1818 in Amsterdam, NH met Elisabeth Dekker, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-01-1818 in Amsterdam, NH, Nieuwekerk. Elisabeth is geboren op 01-03-1793 in Amsterdam, NH, dochter van Cornelis Dekker en Johanna Halfenar. Zij is gedoopt op 03-03-1793 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Gedoopt door ds. Adolph Fredrik van der Scheer in de Westerkerk.
Elisabeth is overleden op 21-04-1868 in Amsterdam, NH, 75 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Joannes en Elisabeth:
1 Simon Petrus, geboren op 27-04-1818 in Amsterdam, NH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1818.
Notitie bij de geboorte van Simon: Geboren op de Lijnbaansgracht 87 (Huisadres)
Simon is overleden op 28-11-1821 in Amsterdam, NH, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1821.
Religie:
Nederlands Hervormd
2 Carel Petrus, geboren op 24-08-1819 in Amsterdam, NH. Volgt V-a.
3 Simon Petrus, geboren op 15-07-1822 in Amsterdam, NH. Volgt V-b.
4 Elisabeth Johanna Petrus, geboren op 07-05-1830 in Den Haag, ZH. Elisabeth is overleden op 10-11-1831 in Den Haag, ZH, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overleden op de Langegracht Wijk R 512
Religie:
Nederlands Hervormd
5 Elisabeth Johanna Petrus, geboren op 25-10-1832 in Den Haag, ZH. Elisabeth is overleden op 06-04-1890 in Amsterdam, NH, 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: overleden in het Binnengasthuis. Bij haar overlijden is als naam opgegeven Peters.
Beroep:
Tapster
Religie:
Nederlands Hervormd
Elisabeth trouwde, 16 jaar oud, op 08-08-1849 in Amsterdam, NH met Jan Lourens de Vries. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-08-1849 in Amsterdam, NH. Jan is overleden op 03-10-1863 in Amsterdam, NH.
V-a Carel Petrus is geboren op 24-08-1819 in Amsterdam, NH, zoon van Joannes Petrus (zie IV-b) en Elisabeth Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1819.
Notitie bij de geboorte van Carel: Geboren op de Lijnbaansgracht 87 (Huisadres)
Carel is overleden op 19-11-1888 in Amsterdam, NH, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1888.
Beroepen:
Koetsier
Stalknecht (tijdens een de periode met zijn 1e vrouw in Rijnsburg.)
Religie:
Nederlands Hervormd
Carel:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-07-1844 in Amsterdam, NH met Alida Petronella Weitzel, 20 jaar oud. Alida is geboren op 17-01-1824 in Amsterdam, NH. Alida is overleden op 25-05-1860 in Amsterdam, NH, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 05-11-1863 in Amsterdam, NH met Antoinetta Maria Lanfers, ongeveer 35 jaar oud. Antoinetta is geboren omstreeks 09-1828 in Maarseveen, Ut, dochter van Barend Lanfers en Jacoba Johanna van Keulen. Antoinetta is overleden op 10-02-1903 in Amsterdam, NH, ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen van Carel en Alida:
1 Johannes Pieter Antony Petrus. Johannes is overleden op 15-07-1851 in Amsterdam, NH.
2 Franciscus (Frans) Petrus. Volgt VI-a.
3 Koosje Petrus. Koosje is overleden omstreeks 1922.
Beroep:
Huishoudster (bij ds. van Dokkum)
4 Carel Petrus, geboren op 14-04-1848 in Amsterdam, NH. Volgt VI-b.
5 George Erhard Petrus, geboren op 28-09-1849 in Amsterdam, NH. Volgt VI-c.
6 Alida Petronella Elisabeth Petrus, geboren op 20-01-1851 in Amsterdam, NH. Alida is overleden op 17-09-1909 in Amsterdam, NH, 58 jaar oud.
Beroep:
Verpleegster (in Hilversum)
7 Johannes Pieter Antony (Anton) Petrus, geboren op 22-08-1853 in Amsterdam, NH. Volgt VI-d.
8 Pieter Antony Petrus, geboren op 09-05-1855 in Amsterdam, NH. Volgt VI-e.
9 Elisabeth Petrus, geboren op 03-06-1857 in Amsterdam, NH. Elisabeth is overleden op 13-03-1942 in ’s Gravenhage, ZH, 84 jaar oud.
10 Simon Petrus, geboren op 26-08-1858 in Rijsenburg, Ut. Volgt VI-f.
Kinderen van Carel en Antoinetta:
11 Barend Carel Petrus, geboren op 12-11-1865 in Amsterdam, NH. Barend is overleden op 17-01-1931 in Amsterdam, NH, 65 jaar oud. Barend bleef ongehuwd.
12 Hendrik Petrus, geboren op 29-12-1870 in Amsterdam, NH. Hendrik is overleden op 20-11-1932 in Amsterdam, NH, 61 jaar oud. Hij is begraven op 23-11-1932 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Begraven: Zorgvliet
V-b Simon Petrus is geboren op 15-07-1822 in Amsterdam, NH, zoon van Joannes Petrus (zie IV-b) en Elisabeth Dekker.
Notitie bij de geboorte van Simon: Lijnbaansgracht 87.
Simon is overleden op 07-09-1862 in Amsterdam, NH, 40 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Simon: Nwe Leliestraat 64 = MM 244.
Beroep:
Brievenbesteller
Religie:
Nederlands Hervormd
Simon trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1851 in Amsterdam, NH met Catharina Elisabeth Verhaar, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-05-1851 in Amsterdam, NH.
Notitie bij het huwelijk van Simon en Catharina: Evangelisch Lutherse kerk
Catharina is geboren op 06-03-1823 in Amsterdam, NH, dochter van Cornelis Verhaar en Catherina Elisabeth Ladiges. Catharina is overleden op 07-12-1894 in Amsterdam, NH, 71 jaar oud.
Beroep:
1879     Wasvrouw
Religie:
Evangelisch Luthers
Kinderen van Simon en Catharina:
1 Simon Petrus, geboren op 17-06-1852 in Amsterdam, NH. Volgt VI-g.
2 Cornelis Gerardus Johannes Petrus, geboren op 07-08-1854 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 2e Leliedwarsstraat 23 = MM414
Cornelis is overleden op 05-11-1855 in Amsterdam, NH, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: 2e Leliedwarsstraat 23 = MM414
Religie:
Evangelisch Luthers
3 Cornelis Gerardus Johannes Petrus, geboren op 08-12-1856 in Amsterdam, NH. Volgt VI-h.
4 Catherina Elisabeth Petrus, geboren op 15-10-1858 in Amsterdam, NH. Catherina is overleden op 13-12-1930 in Amsterdam, NH, 72 jaar oud.
Religie:
Evangelisch Luthers
VI-a Franciscus (Frans) Petrus, zoon van Carel Petrus (zie V-a) en Alida Petronella Weitzel. Frans trouwde op 04-11-1858 in Amsterdam, NH met Catharina Elisabeth Fontijn, 27 jaar oud. Catharina is geboren op 29-09-1831 in Sloten, NH, dochter van Johannes Frederik Fontijn en Elisabeth Pruijs.
VI-b Carel Petrus is geboren op 14-04-1848 in Amsterdam, NH, zoon van Carel Petrus (zie V-a) en Alida Petronella Weitzel. Carel is overleden in 1909, 60 of 61 jaar oud.
Beroepen:
Kantoorbediende
Procuratiehouder
Manegehouder
Carel trouwde, 30 jaar oud, op 25-04-1878 in Amsterdam, NH met Margaretha Cornelia Umeijer, 27 jaar oud. Margaretha is geboren in 02-1851 in Amsterdam, NH, dochter van Frederik Umeijer en Frederica Kerrebijn.
Kind van Carel en Margaretha:
1 Johan Frederik Petrus, geboren op 05-06-1884 in Amsterdam, NH. Volgt VII-a.
VI-c George Erhard Petrus is geboren op 28-09-1849 in Amsterdam, NH, zoon van Carel Petrus (zie V-a) en Alida Petronella Weitzel. George is overleden op 12-01-1936 in Hilversum, NH, 86 jaar oud. George trouwde, 23 jaar oud, op 07-08-1873 in Amsterdam, NH met Elisabeth Sauerbreij, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 26-04-1848 in Amsterdam, NH, dochter van Klaus Sauerbreij en Marijntje Groen. Elisabeth is overleden op 05-02-1936 in Hilversum, NH, 87 jaar oud.
Kinderen van George en Elisabeth:
1 Georges Erhard Petrus, geboren op 19-01-1875 in Amsterdam, NH. Georges is overleden op 09-12-1952 in Hilversum, NH, 77 jaar oud. Hij is begraven op 13-12-1952 in Hilversum, NH, Noorderbegraafplaats.
2 Karel Petrus, geboren op 14-04-1881 in Amsterdam, NH. Volgt VII-b.
3 Marinus Nicolaas Petrus, geboren op 19-09-1883 in Hilversum, NH. Volgt VII-c.
4 Willem Frederik Petrus, geboren op 29-03-1886 in Amsterdam, NH. Volgt VII-d.
5 Elisabeth Maria Petrus, geboren op 27-04-1888 in Amsterdam, NH. Elisabeth is overleden op 17-03-1976 in Hilversum, NH, 87 jaar oud. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 10-12-1914 in Amsterdam, NH met Jasper Luther Boonacker, 28 jaar oud. Jasper is geboren op 24-08-1886 in Hilversum, NH, zoon van Jacob Rijnand Boonacker en Christina Elisabeth Stabij. Jasper is overleden op 01-09-1951 in Hilversum, NH, 65 jaar oud.
VI-d Johannes Pieter Antony (Anton) Petrus is geboren op 22-08-1853 in Amsterdam, NH, zoon van Carel Petrus (zie V-a) en Alida Petronella Weitzel. Anton is overleden op 25-07-1910 in Amsterdam, NH, 56 jaar oud.
Beroepen:
Schilder (1877)
Koetsier (Was koetsier bij Koning Willem III en bij Koningin Emma.)
Anton trouwde, 23 jaar oud, op 25-04-1877 in Amsterdam, NH met Sijtze Maria van Westbroek, 29 jaar oud. Sijtze is geboren op 29-09-1847 in Nieuwer-Amstel, NH, dochter van Abraham van Westbroek en Geertje Vlaanderen. Sijtze is overleden op 28-12-1904 in Amsterdam, NH, 57 jaar oud.
Kinderen van Anton en Sijtze:
1 Gezina Johanna (Anna) Petrus, geboren op 16-10-1878 in Amsterdam, NH. Anna is overleden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 03-10-1960 in Amsterdam, NH. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1900 in Amsterdam, NH met Henri Theodoor (Harry) de Groot, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Harry: Bij het huwelijk werd zoon Johannes Hendrikus gewettigd.
Harry is geboren op 16-12-1876 in Westwoud, NH. Harry is overleden op 04-04-1948 in Amsterdam, NH, 71 jaar oud.
2 Maria Alida Petrus, geboren op 30-06-1880 in Amsterdam, NH. Maria is overleden op 20-10-1881 in Amsterdam, NH, 1 jaar oud.
3 Johannes Pieter Antony (Jan) Petrus, geboren op 27-07-1882 in Amsterdam, NH. Volgt VII-e.
4 Sijtze Maria (Suze) Petrus, geboren op 15-01-1888 in Amsterdam, NH. Suze is overleden op 03-12-1972 in Amsterdam, NH, 84 jaar oud. Suze trouwde, 23 jaar oud, op 15-03-1911 in Amsterdam, NH met George Schor, 20 jaar oud. George is geboren op 08-12-1890 in Amsterdam, NH. George is overleden in 1960 in Amsterdam, NH, 69 of 70 jaar oud.
VI-e Pieter Antony Petrus is geboren op 09-05-1855 in Amsterdam, NH, zoon van Carel Petrus (zie V-a) en Alida Petronella Weitzel. Pieter is overleden op 22-12-1889 in Amsterdam, NH, 34 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 26-08-1880 in Amsterdam, NH met Johanna van Munster, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 31-08-1857 in Zwolle, Ov, dochter van Hendrik Jan van Munster en Johanna van Munster. Johanna is overleden op 23-01-1933, 75 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Alida Petronella Petrus, geboren op 09-06-1881 in Amsterdam, NH. Alida is overleden op 24-01-1883 in Amsterdam, NH, 1 jaar oud.
2 Johannes Petrus, geboren op 09-05-1886 in Amsterdam, NH. Johannes is overleden op 20-06-1887 in Amsterdam, NH, 1 jaar oud.
3 Johanna Petrus, geboren op 10-04-1888 in Amsterdam, NH. Johanna is overleden op 22-04-1967 in Amsterdam, NH, 79 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1913 in Amsterdam, NH met Carolus Ludovicus Moes, 26 jaar oud. Carolus is geboren op 24-04-1887 in Amsterdam, NH. Carolus is overleden op 17-09-1946 in Amsterdam, NH, 59 jaar oud.
VI-f Simon Petrus is geboren op 26-08-1858 in Rijsenburg, Ut, zoon van Carel Petrus (zie V-a) en Alida Petronella Weitzel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1858 [bron: Utrechts archief, toegangsnr. 481, inventarisnr. 676.]. Simon is overleden op 16-11-1940 in Amsterdam, NH, 82 jaar oud. Hij is begraven op 19-11-1940 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Simon: Overleden op de Sarphatikade 17, begraven op de Oosterbegraafplaats.
Simon trouwde, 26 jaar oud, op 26-02-1885 in Amsterdam, NH met Fernandina Sophia Frederika Eijsten, 25 jaar oud. Fernandina is geboren op 24-03-1859 in Amsterdam, NH, dochter van Nicolaas Eijsden en Sophia Frederika van den Bosch. Fernandina is overleden op 28-04-1927 in Amsterdam, NH, 68 jaar oud.
Kinderen van Simon en Fernandina:
1 Elisabeth Sophia Petrus, geboren op 10-12-1885 in Amsterdam, NH. Elisabeth is overleden op 01-06-1928 in Amsterdam, NH, 42 jaar oud (oorzaak: Beroerte).
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Is overleden op een toilet van het Concertgebouw te Amsterdam.
Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 05-07-1906 in Amsterdam, NH met Franciscus Antonius Cornelis Tilburgs, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden). Franciscus is geboren op 27-10-1882 in Amsterdam, NH, zoon van Peter Bernardus (Piet) Tilburgs en Francisca Helsemans. Franciscus is overleden vr 1964, ten hoogste 82 jaar oud. Franciscus trouwde later op 12-10-1933 in Amsterdam, NH met Katharina Maria Waldforst (1897-1982). Dit huwelijk werd ontbonden op 12-03-1937. Franciscus trouwde later op 09-10-1946 in Amsterdam, NH met Louisa Christina Mittelmeijer (1890-1980). Dit huwelijk werd ontbonden op 01-05-1947 in Amsterdam, NH.
Beroep:
Letterzetter, Machinezetter (bij dagblad ’de Telegraaf’)
2 George Erhard Petrus, geboren in 1889 in Amsterdam, NH. Volgt VII-f.
VI-g Simon Petrus is geboren op 17-06-1852 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie V-b) en Catharina Elisabeth Verhaar.
Notitie bij de geboorte van Simon: Lijnbaansgracht 87.
Simon is overleden op 07-02-1916 in Amsterdam, NH, 63 jaar oud.
Beroepen:
Brievenbesteller
Koetsier (1887)
Religie:
Evangelisch Luthers
Simon trouwde, 27 jaar oud, op 25-06-1879 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1879 akte 116] met Dirkje van der Vuurst, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Simon en Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Woord (geb. ±1833), Jan Simon Kaan (geb. ±1850), Marinus Pieter van Raalt (geb. ±1854) en Willem van der Vuurst (geb. 1855) [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-06-1879 in Amsterdam, NH, Nieuwekerk.
Notitie bij het huwelijk van Simon en Dirkje: Getrouwd door ds. Cornelis Adriaan Reinier.
Dirkje is geboren op 18-01-1858 in Laren, NH, dochter van Cornelis van der Vuurst en Eliszabeth van der Woord. Dirkje is overleden op 30-05-1946 in Amsterdam, NH, 88 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Kinderen van Simon en Dirkje:
1 Cornelis Petrus, geboren op 15-02-1880 in Amsterdam, NH. Volgt VII-g.
2 Simon Petrus, geboren op 01-12-1881 in Amsterdam, NH. Volgt VII-h.
3 Hendrik Petrus, geboren op 10-10-1883 in Amsterdam, NH. Volgt VII-i.
4 Willem Petrus, geboren op 30-09-1885 in Amsterdam, NH. Volgt VII-j.
5 Arie Petrus, geboren op 07-12-1887 in Amsterdam, NH. Volgt VII-k.
6 Bertus Petrus, geboren op 03-07-1889 in Amsterdam, NH. Volgt VII-l.
VI-h Cornelis Gerardus Johannes Petrus is geboren op 08-12-1856 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie V-b) en Catharina Elisabeth Verhaar.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 2e Leliedwarsstraat 23 = MM414
Cornelis is overleden op 07-03-1899 in Amsterdam, NH, 42 jaar oud.
Beroep:
Behanger
Religie:
Evangelisch Luthers
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1882 in Amsterdam, NH met Elisabeth Bomert.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Catharina Elisabeth Petrus, geboren op 13-04-1883 in Amsterdam, NH. Catharina is overleden op 24-11-1945 in Zeist, Ut, 62 jaar oud. Catharina bleef ongehuwd.
Beroep:
Strijkster
2 Maria Geertrui Petrus, geboren in 02-1888 in Amsterdam, NH. Maria is overleden op 09-02-1889 in Amsterdam, NH, 0 of 1 jaar oud.
VII-a Johan Frederik Petrus is geboren op 05-06-1884 in Amsterdam, NH, zoon van Carel Petrus (zie VI-b) en Margaretha Cornelia Umeijer. Johan is overleden op 05-11-1946 in Amsterdam, NH, 62 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende
Johan trouwde in ? met Anna Maria Seger. Anna is geboren op 09-04-1887 in Amsterdam, NH.
VII-b Karel Petrus is geboren op 14-04-1881 in Amsterdam, NH, zoon van George Erhard Petrus (zie VI-c) en Elisabeth Sauerbreij. Karel is overleden op 21-11-1960 in Hilversum, NH, 79 jaar oud. Hij is begraven op 23-11-1960 in Hilversum, NH, Noorderbegraafplaats. Karel trouwde, 30 jaar oud, op 11-10-1911 in Hilversum, NH met Helena Boonacker, 27 jaar oud. Helena is geboren op 07-09-1884 in Hilversum, NH, dochter van Jacob Rijnand Boonacker en Christina Elisabeth Stabij. Helena is overleden op 30-08-1973 in Hilversum, NH, 88 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1973 in Hilversum, NH, Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Karel en Helena:
1 Elisabeth Petrus, geboren op 05-06-1913 in Hilversum, NH. Elisabeth is overleden op 02-06-1970 in Naarden, NH, 56 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum, NH, Noorderbegraafplaats. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 02-01-1935 in Hilversum, NH met Jan Willem Frederik van Veen, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 02-08-1967 in Amsterdam, NH. Jan is geboren op 23-04-1916 in Batavia, Ned. Indi, zoon van Johannes van Veen en Dina Houtkoop. Jan is overleden op 21-06-1982 in Sao Vincente (SP), Brazilie, 66 jaar oud (oorzaak: Hersenbloeding). Hij is begraven op 26-06-1982 in Sao Vincente (SP), Brazilie.
Notitie bij overlijden van Jan: 1940 - Benaderd door LTZ van der Heyden om met Huub Thuys, in een klein bootje, naar Engeland te varen. In Noordwijkerhout bij de Ligusterweg door de Kriegsmarine gevangen genomen.
1940 Nov.- Vrijgelaten uit de gevangenis. van Jan. 1941 tot 1942 in het ondergronds verzet gezeten.
1943 - Uitvinding teergasreiniger voor antraciet generatoren, daardoor een rijvergunning van de Duitsers. Voor de uitvinding werd ivm het schuilhouden de naam van regeringsambtenaar Kok gebruikt.
1944 - Voedsel gehaald en peilingen gedaan in Almelo (V1) en Nijverdal (V2). Auto onder duitse trein gekomen.
1945 - Geld van Kok was verdwenen (ca fl. 17.000)
Jan trouwde later op 18-12-1976 in Sao Paulo, Brazilie met Maria Antonieta Franco (1923-2004).
2 Georges Erhard Petrus, geboren op 26-01-1914 in Hilversum, NH. Georges is overleden op 15-09-1976 in Hilversum, NH, 62 jaar oud. Georges bleef ongehuwd.
3 Christina Elisabeth Petrus. Christina trouwde met Cor Klootwijk. Cor is geboren op 02-01-1916 in Numansdorp, ZH. Cor is overleden in Hilversum, NH.
4 Helena Petrus. Helena:
(1) begon een relatie met ? Geschwindner.
(2) trouwde met Bastiaan Martinus van Ineveld. Bastiaan is geboren op 23-07-1918 in Dinteloord, ZH. Bastiaan is overleden op 28-04-1984 in Breda, NB, 65 jaar oud.
5 Karel Petrus, geboren op 05-12-1920 in Hilversum, NH. Volgt VIII-a.
6 Jacob Reijnard Petrus. Volgt VIII-b.
VII-c Marinus Nicolaas Petrus is geboren op 19-09-1883 in Hilversum, NH, zoon van George Erhard Petrus (zie VI-c) en Elisabeth Sauerbreij. Marinus is overleden op 19-01-1952 in Amsterdam, NH, 68 jaar oud. Marinus trouwde, 36 jaar oud, op 02-06-1920 in Amsterdam, NH met Jannetje Vermeulen, 32 jaar oud. Jannetje is geboren op 19-07-1887 in Amsterdam, NH. Jannetje is overleden op 14-03-1975 in Amsterdam, NH, 87 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Jannetje:
1 Elisabeth Maria Petrus. Elisabeth trouwde met Hendrik Willem Ankersmit.
2 Adriaan Petrus. Volgt VIII-c.
VII-d Willem Frederik Petrus is geboren op 29-03-1886 in Amsterdam, NH, zoon van George Erhard Petrus (zie VI-c) en Elisabeth Sauerbreij. Willem is overleden op 10-04-1961 in Hilversum, NH, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Begraven: Algemene begraafplaats
Beroep:
Garagehouder
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 29-07-1914 in Hilversum, NH met Sophia van der Poel, 22 jaar oud. Sophia is geboren op 15-06-1892 in Hilversum, NH. Sophia is overleden op 19-01-1974 in Hilversum, NH, 81 jaar oud.
Kinderen van Willem en Sophia:
1 Georges Erhard Petrus, geboren op 02-08-1915 in Hilversum, NH. Volgt VIII-d.
2 Cornelis Petrus, geboren op 07-08-1918 in Hilversum, NH. Volgt VIII-e.
3 Gerritje Elisabeth Petrus. Gerritje trouwde met Robert Rentenaar.
VII-e Johannes Pieter Antony (Jan) Petrus is geboren op 27-07-1882 in Amsterdam, NH, zoon van Johannes Pieter Antony (Anton) Petrus (zie VI-d) en Sijtze Maria van Westbroek. Jan is overleden op 09-01-1940 in Amsterdam, NH, 57 jaar oud.
Beroep:
Koetsier
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 21-12-1910 in Amsterdam, NH met Engelena Eleonora Johanna Klaverstijn, 22 jaar oud. Engelena is geboren op 05-12-1888 in Nieuwer-Amstel, NH. Engelena is overleden op 21-10-1964 in Amsterdam, NH, 75 jaar oud. Zij is begraven op 24-10-1964 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Engelena: Lokatie: Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Kinderen van Jan en Engelena:
1 Alida Johanna (Ali) Petrus, geboren op 13-01-1911 in Amsterdam, NH. Ali is overleden op 27-08-1998 in Lelystad, Fl, 87 jaar oud (oorzaak: Vermoord). Ali trouwde, 20 jaar oud, op 17-09-1931 in Amsterdam, NH met Theodorus (Theo) van Scheppingen, 25 jaar oud. Theo is geboren op 08-05-1906 in Sloten,. Theo is overleden op 14-11-1960 in Amsterdam, NH, 54 jaar oud.
2 Johannes Pieter Antonie (Jan) Petrus. Volgt VIII-f.
3 Jacoba Johanna (Coba) Petrus, geboren op 14-05-1913 in Amsterdam, NH. Coba is overleden op 21-12-1979 in Amsterdam, NH, 66 jaar oud. Zij is begraven op 27-12-1979 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Coba: Lokatie: Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Coba bleef kinderloos. Coba trouwde met Arnoldus Gerardus Johan (Nol) van Schaik.
4 Sijtze Maria (Marie) Petrus, geboren op 30-04-1915 in Amsterdam, NH. Marie is overleden. Marie trouwde, 17 jaar oud, op 17-08-1932 in Amsterdam, NH met Antonius (Toon) Timmerman, 23 jaar oud. Toon is geboren op 10-08-1909 in Amsterdam, NH.
5 Gezina Johanna Petrus, geboren op 21-02-1917 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Gezina: Tweeling met Alberdina Cornelia.
Gezina is overleden op 07-07-1917 in Amsterdam, NH, 4 maanden oud.
6 Alberdina Cornelia Petrus, geboren op 21-02-1917 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Alberdina: Tweeling met Gezina Johanna.
Alberdina is overleden op 12-11-1918 in Amsterdam, NH, 1 jaar oud.
7 Engelena Eleonora Johanna (Leni) Petrus, geboren op 10-09-1918 in Amsterdam, NH. Leni is overleden op 23-05-1993 in Amstelveen, NH, 74 jaar oud. Leni trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1942 in Nieuwendam, NH met Dirk Hendrik Canten, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 23-10-1917 in Haarlem, NH. Dirk is overleden op 07-01-1996, 78 jaar oud. Leni en Dirk bleven kinderloos.
8 Alberdina Cornelia (Dien) Petrus, geboren op 28-12-1920 in Amsterdam, NH. Dien is overleden op 20-06-2001 in Amsterdam, NH, 80 jaar oud. Dien trouwde, 32 jaar oud, op 11-07-1953 in Amsterdam, NH met Marten (Martin) Homma, 34 jaar oud. Martin is geboren op 19-05-1919 in Haskerland, Frl. Martin is overleden op 27-04-1977 in Amsterdam, NH, 57 jaar oud. Dien en Martin bleven kinderloos.
9 Johanna Adriana (Annie) Petrus, geboren op 04-06-1922 in Amsterdam, NH. Annie is overleden op 13-03-1987 in Amsterdam, NH, 64 jaar oud. Annie trouwde, 20 jaar oud, op 20-01-1943 in Amsterdam, NH met Gijsbertus (Bertus) Meulman, 29 jaar oud. Bertus is geboren op 01-02-1913 in Amsterdam, NH. Bertus is overleden op 31-07-1991 in Amsterdam, NH, 78 jaar oud.
10 Pieter (Piet) Petrus, geboren op 19-08-1924 in Amsterdam, NH. Volgt VIII-g.
11 Gerarda Petrus, geboren op 24-05-1926 in Amsterdam, NH. Gerarda is overleden op 12-04-1927 in Amsterdam, NH, 10 maanden oud.
12 Nico Petrus. Volgt VIII-h.
13 Gezina Johanna (Sien) Petrus, geboren op 22-05-1929 in Halfweg, NH. Sien is overleden op 11-06-1980 in Amsterdam, NH, 51 jaar oud. Zij is gecremeerd op 16-06-1980 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Sien: Crematorium Westgaarde.
Sien trouwde met Theodorus Wilhelmus Vos.
14 Gerrit Petrus, geboren op 31-12-1930 in Amsterdam, NH. Volgt VIII-i.
VII-f George Erhard Petrus is geboren in 1889 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VI-f) en Fernandina Sophia Frederika Eijsten. George trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 02-01-1918 in Hilversum, NH met Johanna Dekker, 29 of 30 jaar oud. Johanna is geboren in 1888 in Haarlem, NH, dochter van Dirk Dekker en Neeltje Blokker.
VII-g Cornelis Petrus is geboren op 15-02-1880 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VI-g) en Dirkje van der Vuurst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1880 [bron: BS Amsterdam Geboorte 1880 akte 1504]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Vuurst (1856-1911) [oom moederszijde] en Cornelis Gerardus Johannes Petrus (1856-1899) [zie VI-h] [oom vaderszijde]. Cornelis is overleden op 29-10-1974 in Heiloo, NH, 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Woonde in Huize "De Loet".
Beroep:
Tramwagenbestuurder
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1904 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1904 akte reg.42; fol.7v] met Albertina Eliana Diederika van Dijk. Albertina is overleden op 20-10-1974.
Kind van Cornelis en Albertina:
1 Cornelis Simon Dick (Cor) Petrus, geboren op 15-08-1905 in Amsterdam, NH. Volgt VIII-j.
VII-h Simon Petrus is geboren op 01-12-1881 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VI-g) en Dirkje van der Vuurst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1881 [bron: BS Amsterdam Geboorte 1881 akte 11164]. Bij de geboorteaangifte van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Johannes van ’t Hoff (geb. ±1856) en Hendrik van der Vuurst (1856-1911) [oom moederszijde]. Simon is overleden op 21-09-1967 in Amsterdam, NH, 85 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1967 in Amsterdam, NH.
Beroep:
Werkman
Simon trouwde, 28 jaar oud, op 12-10-1910 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1910 akte reg.2G; fol.24v] met Jacoba Henderika Josephina Catherina Op ’t Eijnde, ongeveer 16 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1894. Jacoba is overleden omstreeks 1986, ongeveer 92 jaar oud.
Kinderen van Simon en Jacoba:
1 Elisabeth Petrus, geboren op 27-12-1911 in Amsterdam, NH. Elisabeth trouwde met Gerard Tang.
2 Simon Petrus, geboren op 02-06-1920 in Amsterdam, NH. Volgt VIII-k.
VII-i Hendrik Petrus is geboren op 10-10-1883 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VI-g) en Dirkje van der Vuurst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1883 [bron: BS Amsterdam Geboorte 1883 akte 10270]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Bartens (geb. ±1815) en Hendrik van der Vuurst (1856-1911) [oom moederszijde]. Hendrik is overleden op 01-06-1969 in Nigtevecht, Ut, 85 jaar oud.
Beroepen:
Wethouder
Timmerman
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 03-12-1908 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1908 akte 3h, fol.4v] met Gerarda Appel.
Kind van Hendrik en Gerarda:
1 Em Petrus. Em is overleden na 1978.
VII-j Willem Petrus is geboren op 30-09-1885 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VI-g) en Dirkje van der Vuurst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1885 [bron: BS Amsterdam Geboorte 1885 akte 9710]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Koenders (geb. ±1856) en Hendrik van der Vuurst (1856-1911) [oom moederszijde]. Willem is overleden op 03-08-1971 in Amsterdam, NH, 85 jaar oud.
Beroep:
Portier
Willem trouwde, 34 jaar oud, op 29-04-1920 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1920 akte reg.2C; fol.26] met Sarina Catharina Albertina Burbach, 30 jaar oud. Sarina is geboren op 29-12-1889 in Assen, Dr, dochter van Johannes Burbach en Elzina Ottens. Sarina is overleden op 15-01-1962 in Amsterdam, NH, 72 jaar oud.
Kinderen van Willem en Sarina:
1 Elsina Dirkje Petrus, geboren op 12-03-1921 in Amsterdam, NH. Elsina is overleden op 29-11-1978 in Amsterdam, NH, 57 jaar oud. Elsina trouwde, 28 jaar oud, op 26-10-1949 in Amsterdam, NH met Hendrik (Henk) Borgdorff, 29 jaar oud. Henk is geboren op 11-11-1919 in Overschie, ZH, zoon van Pieter Borgdorff en Geertje Verweij. Henk is overleden op 07-12-1977 in Amsterdam, NH, 58 jaar oud.
2 Dirk Willem Johannes Petrus, geboren op 16-03-1925 in Landsmeer, NH. Volgt VIII-l.
VII-k Arie Petrus is geboren op 07-12-1887 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VI-g) en Dirkje van der Vuurst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1887 [bron: BS Amsterdam Geboorte 1887 akte 264]. Bij de geboorteaangifte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Markestijn (geb. 1849) en Johannes Christoffel Penneman (geb. 1861). Hij is gedoopt op 15-01-1888 in Amsterdam, NH.
Notitie bij de geboorte van Arie: Gedoopt door ds. Pieter Deetman in de Noorderkerk.
Arie is overleden op 11-07-1978 in Amsterdam, NH, 90 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1978 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Arie: Begraven: Oosterbegraafplaats
Beroep:
Waschverzender
Arie:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-08-1915 in Amsterdam, NH met Gerritje Sterkenburg, 30 jaar oud. Gerritje is geboren op 10-09-1884 in Putten, Ov. Gerritje is overleden op 15-05-1919 in Amsterdam, NH, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 03-06-1920 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1920 akte 361] met Helena Dekeling, 19 jaar oud, nadat zij op 22-05-1920 in Amsterdam, NH in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Petrus (1883-1969) [zie VII-i] [broer bruidegom] en Jan Dekeling (geb. 1885) [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1920 in Amsterdam, NH, Zuiderkerk.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Helena: De moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven.
Het kerkelijk huwelijk is voltrokken door ds. Nicolaas van Schouwenburg.
Helena is geboren op 28-08-1900 in Amsterdam, NH, dochter van David Dekeling en Hermina ter Kleij. Helena is overleden op 21-08-1985 in Amsterdam, NH, 84 jaar oud.
Kinderen van Arie en Gerritje:
1 Dirk Petrus, geboren op 24-09-1915 in Amsterdam, NH. Volgt VIII-m.
jans_petrus.jpg
1 Jans_Petrus
2 Jansje Antonia Flora (Jans) Petrus (afb. 1), geboren op 04-06-1918 in Amsterdam, NH. Jans is overleden op 03-11-1959 in Amsterdam, NH, 41 jaar oud. Zij is begraven op 06-11-1959 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Jans: Begraven: Oosterbegraafplaats in het graf van het Leger des Heils.
Beroep:
Officier Leger des Heils (Zij werkte o.a. in het tehuis voor meisjes op de Weesperzijde in Amsterdam en in het kindertehuis in Naarden.)
Kinderen van Arie en Helena:
3 Arie Petrus. Volgt VIII-n.
4 Leendert Petrus, geboren op 10-06-1931 in Amsterdam, NH. Volgt VIII-o.
VII-l Bertus Petrus is geboren op 03-07-1889 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VI-g) en Dirkje van der Vuurst. Bertus is overleden op 28-11-1960 in Amsterdam, NH, 71 jaar oud. Hij is begraven op 02-12-1960 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Bertus: Begraven: Zorgvliet.
Beroep:
Ziekenverpleger
Bertus trouwde, 32 jaar oud, op 16-02-1922 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1922 akte reg.6A; fol.7v] met Catharina Sieveking, 19 jaar oud. Catharina is geboren op 21-07-1902 in Amsterdam, NH, dochter van Fredrik Sieveking en Christina Smit. Catharina is overleden op 28-11-1980 in Amsterdam, NH, 78 jaar oud.
Kind van Bertus en Catharina:
1 Christien Petrus. Christien trouwde met Johannes Pieter Christiaan van Steeden.
VIII-a Karel Petrus is geboren op 05-12-1920 in Hilversum, NH, zoon van Karel Petrus (zie VII-b) en Helena Boonacker. Karel is overleden op 07-01-1999 in Hilversum, NH, 78 jaar oud. Karel trouwde met Neeltje Bos.
Kinderen van Karel en Neeltje:
1 Yvonne Rosita Petrus. Yvonne trouwde met John Bob Voorbij.
2 Karel Arthur Petrus, geboren op 18-09-1947 in Hilversum, NH. Karel is overleden op 01-11-1989 in Hilversum, NH, 42 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1989 in Hilversum, NH.
Notitie bij overlijden van Karel: Begraven: Zuiderbegraafplaats
VIII-b Jacob Reijnard Petrus, zoon van Karel Petrus (zie VII-b) en Helena Boonacker. Jacob:
(1) trouwde met Jettie Piek.
(2) trouwde met Judith Teitsma Eekma.
Kind van Jacob en Judith:
1 Sebastiaan Olivier Petrus.
VIII-c Adriaan Petrus, zoon van Marinus Nicolaas Petrus (zie VII-c) en Jannetje Vermeulen. Adriaan trouwde met Constance van der Laken.
VIII-d Georges Erhard Petrus is geboren op 02-08-1915 in Hilversum, NH, zoon van Willem Frederik Petrus (zie VII-d) en Sophia van der Poel. Georges is overleden op 25-03-1972 in Hilversum, NH, 56 jaar oud. Georges trouwde met Cornelia Maria van Leijenhorst.
Kinderen van Georges en Cornelia:
1 Willem Frederik Petrus. Volgt IX-a.
2 Cornelis Lodewicus Albertus Petrus. Volgt IX-b.
3 Sophia Petrus, geboren op 18-01-1942 in Hilversum, NH. Sophia is overleden op 05-02-1947 in Hilversum, NH, 5 jaar oud.
4 Margaretha Petrus. Margaretha trouwde met Ben Vos.
5 Sophia Petrus. Sophia:
(1) trouwde met Simon Vet.
(2) trouwde met Ron Huender.
6 Georges Alexander Petrus. Volgt IX-c.
7 Cornelia Maria Petrus. Cornelia trouwde met Daan van der Ham.
VIII-e Cornelis Petrus is geboren op 07-08-1918 in Hilversum, NH, zoon van Willem Frederik Petrus (zie VII-d) en Sophia van der Poel. Cornelis is overleden op 31-10-1998 in Hilversum, NH, 80 jaar oud. Cornelis trouwde met Josephina de Beer.
Kinderen van Cornelis en Josephina:
1 Sophia Petrus.
2 Maria Catharina Petrus. Maria:
(1) trouwde met Hans Hogeveen.
(2) trouwde met Harm Groeneveld.
3 Peter Willem Frederik Petrus. Volgt IX-d.
VIII-f Johannes Pieter Antonie (Jan) Petrus, zoon van Johannes Pieter Antony (Jan) Petrus (zie VII-e) en Engelena Eleonora Johanna Klaverstijn. Jan:
(1) trouwde met Clasina (Klazien) Stolk. Klazien is geboren op 26-11-1911 in Nieuwer-Amstel, NH. Klazien is overleden op 30-11-1991 in Amsterdam, NH, 80 jaar oud.
(2) trouwde met Jaantje Kempen. Jaantje is geboren op 23-11-1913 in Alphen a.d. Rijn, ZH. Jaantje is overleden in 04-2005 in Purmerend, NH, 91 jaar oud.
Kinderen van Jan en Klazien:
1 Johannes Pieter Antony Petrus.
2 Engeline Johanna Eleonora Petrus.
VIII-g Pieter (Piet) Petrus is geboren op 19-08-1924 in Amsterdam, NH, zoon van Johannes Pieter Antony (Jan) Petrus (zie VII-e) en Engelena Eleonora Johanna Klaverstijn. Piet is overleden op 03-12-1968 in Amsterdam, NH, 44 jaar oud. Hij is begraven op 06-12-1968 in Amsterdam, NH.
Notitie bij overlijden van Piet: Begraven: Begraafplaats Vredenhof
Piet trouwde met Helena Kaatje (Leen of Helen) Lucier.
Kinderen van Piet en Leen of Helen:
1 Johannes (Hans) Petrus.
2 Martina Petrus. Martina ging samenwonen met Johan van Hooi.
VIII-h Nico Petrus, zoon van Johannes Pieter Antony (Jan) Petrus (zie VII-e) en Engelena Eleonora Johanna Klaverstijn. Nico trouwde met Betty Celia Spilsbury.
Kind van Nico en Betty:
1 Nicolette Yvonne Petrus. Nicolette trouwde met Brian Martin Brasell.
VIII-i Gerrit Petrus is geboren op 31-12-1930 in Amsterdam, NH, zoon van Johannes Pieter Antony (Jan) Petrus (zie VII-e) en Engelena Eleonora Johanna Klaverstijn. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde met Lammetje (Leni) van Loggem.
Kinderen van Gerrit en Leni:
1 Marianne Petrus. Marianne ging samenwonen met Hielke Klaas Wijnja.
2 Johannes Pieter Antonie (Tonnie) Petrus. Volgt IX-e.
3 Sylvia Petrus. Sylvia trouwde met Piet Folkertsma.
VIII-j Cornelis Simon Dick (Cor) Petrus is geboren op 15-08-1905 in Amsterdam, NH, zoon van Cornelis Petrus (zie VII-g) en Albertina Eliana Diederika van Dijk. Cor is overleden op 15-04-1991 in Sappermeer, Gr, 85 jaar oud. Cor trouwde in ? met Catharina van der Laan. Catharina is geboren op 27-10-1910 in Foxhol, Gr.
VIII-k Simon Petrus is geboren op 02-06-1920 in Amsterdam, NH, zoon van Simon Petrus (zie VII-h) en Jacoba Henderika Josephina Catherina Op ’t Eijnde. Simon is overleden op 08-02-1970, 49 jaar oud. Simon trouwde met Neeltje Adriaantje (Netty) Cristiaan.
Kind van Simon en Netty:
1 Simone Elizabeth Petrus. Simone trouwde met Jan Pieter (Jan) Riol.
VIII-l Dirk Willem Johannes Petrus is geboren op 16-03-1925 in Landsmeer, NH, zoon van Willem Petrus (zie VII-j) en Sarina Catharina Albertina Burbach. Dirk is overleden op 05-06-1961 in Enschede, Ov, 36 jaar oud. Dirk trouwde met Gerardina Gezina Ali Langenbach.
Kinderen van Dirk en Gerardina:
1 Ali Sarina (Ans) Petrus. Ans trouwde met Hendrik Gerrit (Henny) Blom.
2 Wilma Christina Petrus. Wilma trouwde met Gerardus Cornelis (Gerard) van Ernst.
VIII-m Dirk Petrus is geboren op 24-09-1915 in Amsterdam, NH, zoon van Arie Petrus (zie VII-k) en Gerritje Sterkenburg. Dirk is overleden op 06-11-1978 in Amsterdam, NH, 63 jaar oud. Hij is begraven op 10-11-1978 in Amsterdam, NH.
Beroepen:
Granietwerker
Karreman
Dirk:
(1) trouwde in Amsterdam, NH met Cornelia (Corrie) de Groot. Het huwelijk werd ontbonden (Scheiding).
(2) trouwde met Ria van Wijk. Ria begon later een relatie met Henk Blom.
Kind van Dirk en Corrie:
1 Cornelia (Corrie) Petrus.
Kind van Dirk en Ria:
2 P. Jan (Jan) Petrus. Volgt IX-f.
VIII-n Arie Petrus, zoon van Arie Petrus (zie VII-k) en Helena Dekeling. Arie trouwde met Antje (Annie) Veldman. Annie is geboren op 24-02-1923 in Amsterdam, NH, dochter van Jan Veldman en Maartje van Noord. Annie is overleden op 15-07-2000 in Almere, Fl, 77 jaar oud (oorzaak: Hartstilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-2000. Zij is begraven op 20-07-2000 in Almere, Fl.
Kinderen van Arie en Annie:
1 Arie Jan (Arie) Petrus. Volgt IX-g.
2 Helena (Helen) Petrus. Helen trouwde met Robert (Rob) Koster.
3 Antonia Flora (Tonneke) Petrus. Tonneke trouwde met Robert (Rob) Wolthuis.
4 Albert Petrus. Volgt IX-h.
VIII-o Leendert Petrus is geboren op 10-06-1931 in Amsterdam, NH, zoon van Arie Petrus (zie VII-k) en Helena Dekeling. Leendert is overleden op 08-07-2005 in Almere, Fl, 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op 13-07-2005 in Almere, Fl.
Beroep:
Monteur
Leendert trouwde, 20 jaar oud, op 09-10-1951 in Amsterdam, NH [bron: BS Amsterdam Huwelijk 1951 akte 61] met Margje Ensink, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Margje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Ensink (geb. 1914) [broer bruid] en Arie Petrus [zie VIII-n] [broer bruidegom]. Margje is geboren op 01-01-1927 in Sleen, Dr, dochter van Harmanus Ensink en Hilligje Tiemens. Margje is overleden op 07-03-2009 in Hoofddorp, NH, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op 12-03-2009 in Driehuis-Westerveld, NH.
Kind van Leendert en Margje:
1 Helena Margje Petrus. Helena trouwde met Massoet zemir.
IX-a Willem Frederik Petrus, zoon van Georges Erhard Petrus (zie VIII-d) en Cornelia Maria van Leijenhorst. Willem trouwde met Martje Rosa Twilhaar.
Kinderen van Willem en Martje:
1 Emma Cornelia Petrus. Emma trouwde met Bernardus Cornelis Joseph Walet.
2 Georges Erhard Petrus. Volgt X-a.
IX-b Cornelis Lodewicus Albertus Petrus, zoon van Georges Erhard Petrus (zie VIII-d) en Cornelia Maria van Leijenhorst. Cornelis trouwde met Loesje Arnolda Snoek.
Kinderen van Cornelis en Loesje:
1 Lucia Cornelia Maria Petrus.
2 Patricia Cornelia Hendrika Petrus.
IX-c Georges Alexander Petrus, zoon van Georges Erhard Petrus (zie VIII-d) en Cornelia Maria van Leijenhorst. Georges trouwde met Christina Catharina Petronella Post.
Kind van Georges en Christina:
1 Bob George Petrus.
IX-d Peter Willem Frederik Petrus, zoon van Cornelis Petrus (zie VIII-e) en Josephina de Beer. Peter trouwde met Gerda Marianne Bakhuys.
Kinderen van Peter en Gerda:
1 Annelieke Hermina Josephina Petrus.
2 Simone Maria Petrus.
IX-e Johannes Pieter Antonie (Tonnie) Petrus, zoon van Gerrit Petrus (zie VIII-i) en Lammetje (Leni) van Loggem. Tonnie trouwde met Nancy Bosman.
IX-f P. Jan (Jan) Petrus, zoon van Dirk Petrus (zie VIII-m) en Ria van Wijk. Jan trouwde met Anneke?.
Kind van Jan en Anneke:
1 Silvia Petrus.
IX-g Arie Jan (Arie) Petrus, zoon van Arie Petrus (zie VIII-n) en Antje (Annie) Veldman. Arie trouwde met Lenie Klaartje (Lenie) Schuiten. Lenie is een dochter van Christiaan (Chris) Schuiten en Gerritje (Ger) Koper.
Kinderen van Arie en Lenie:
1 Michel (Mike) Petrus.
2 Randy Petrus. Volgt X-b.
IX-h Albert Petrus, zoon van Arie Petrus (zie VIII-n) en Antje (Annie) Veldman. Albert trouwde met Wilma Nieuwenhuijse.
Kind van Albert en Wilma:
1 Michelle Petrus.
X-a Georges Erhard Petrus, zoon van Willem Frederik Petrus (zie IX-a) en Martje Rosa Twilhaar. Georges trouwde met Irene Haarsma.
Kinderen van Georges en Irene:
1 Erik Willem Hidde Petrus.
2 Lex Frederik Petrus.
X-b Randy Petrus, zoon van Arie Jan (Arie) Petrus (zie IX-g) en Lenie Klaartje (Lenie) Schuiten. Randy ging samenwonen met Cristina Ivanovna Antonova. Cristina is een dochter van Ivan Ivanovich Antonov en Nathalia Petrovna Cernei.
Kind van Randy en Cristina:
1 Dave Petrus.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 12-03-2012 13:31