Grafische Kwartierstaat van Willem-Alexander van Oranje Nassau

De eerste opzet voor deze Kwartierstaat is gegeven door het programma Stamboom de Luxe van TLC Domus.
De ontwerper, van dat programma, Philippe Leroux had het genealogie deel van het huis Oranje al in kaart gebracht.

Maar ik wilde juist de andere kant, terug naar de voorvaderen, dus een Kwartierstaat.

Hiervoor heb ik veel gegevens kunnen achterhalen via diverse bronnen betreffende de Duitse adel, zowel in Duitsland als in Frankrijk, bv Armorial Général Généalogie de France.

Diverse malen is Wikipedia, de vrije Encyclopedie (online), geraadpleegd en heb ik de soms tegensprekende vermeldingen proberen te weerleggen door andere gegevens te raadplegen.
Diverse klassieke encyclopedieën, zoals Standaard-, Sesam-, Elsevier- en de Winkler Prins encyclopedie zijn daarvoor geraadpleegd.

Ook van www.oudadel.nl, over Nederlandse oudadelijke geslachten, zijn gegevens geraadpleegd en gebruikt.

Gegevens uit bovenvermelde bronnen zijn vervolgens toegevoegd aan mijn database en met behulp van het genealogisch programma Aldfaer is daar vervolgens deze Kwartierstaat uit gekomen.

Op 20-10-2020 toestemming verkregen van de Rijksvoorlichtingsdienst om de Kwartierstaat te publiceren.

Klik hier om door te gaan